CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÁC BÀI THUỐC NAM VIỆT

PHÒNG KHÁM THẢI ĐỘC TOÀN DIỆN NAM VIỆT

admin

admin

Trang chủ

Công thức: – Bạc hà (Herbar Menthae arvensis) 2.4g – Đại hồi(Fruclus Wicii very) 3.2g – Đinh hương (Flos Syzygii aromatic) 3.95g – Huyết giác (Lignum Dracaenae cambodlanae) 2.4g – Một dược...

Read more